חייו
מכתבים
תמונות
הספדים
הדלקת נר
הנצחה
דף הבית
 
לפנות בוקר, נלקחת מאתנו

בבום, זו הבשורה אליה התקשינו לקום

וזה נורא לא פחות בכל יום שעובר,

ניר – מתוק, אתה כל כך חסר.אני לא יודעת אם ידעתך, אם יכולת לתאר

בכמה לבבות אתה נגעת,

ואין לנו אחר, שימלא את מקומך

האל, אומרים, לוקח את הטובים ביותרובגלל זה בחר בך, ולמראה תמונתך,

מאות היום בוכים ונוצרים את זכרך

טוב לב היית, צנוע וישר

ומצמרר; עלייך לדבר בזמן עברוקשה להאמין שאתה כאן למטה

ואולי אתה למעלה? לא קיבלנו אינפורציה,

דבר אחד בטוח, מלבד הכאב

לנצח תישאר, איתי ועם כולנו בלב.באהבה איילת