חייו
מכתבים
תמונות
הספדים
הדלקת נר
הנצחה
דף הבית
 עמותת צעיר לנצח
אודות העמותה
תגובות ומכתבים של צעירים בעקבות המפגשים עם טלי אמו של ניר ז''ל
קטעי עיתונות
 פעילות חינוכית חברתית
פעילות בתחום הספורט
פרוייקטים נוספים


"עמותת צעיר לנצח" טלפון: 04-8663367   ת.ד. 9827 חיפה מיקוד: 33034   tali@melech.co.il